آموزش مصور نماز

شرایط لباس نمازگزار: نمازگزار باید به یک سری از موارد برای شروع نماز حتما دقت داشته باشد یکی از این…

1
15,000 تومان
23
75,000 تومان

یادگیری معکوس در دوره ابتدایی

کتاب حاضر درباره شیوه «یادگیری معکوس در دوره‌ی ابتدایی» نوشته شده است. در شیوۀ تدریس معکوس، آموزش مستقیم از طریق…

48
55,000 تومان

مدرسه خوب هرروز باید از نو ساخته شود.

چاپ 1401 کتاب مدرسۀ خوب هر روز باید از نو ساخته شود! تألیف سیدحسین رضوی خوسفی است که دربرگیرنده ایده‌هایی…

21
85,000 تومان

به معلمان اعتماد داریم

معرفی کتاب به معلمان اعتماد داریم کتاب الکترونیکی به معلمان اعتماد داریم نوشته پاسی سالبرگ و تیموتی واکر با ترجمه ابوالفضل بختیاری و سارا سلجوقی‌نژاد و حدیث خواجویی و نسرین محمدبیگی در  انتشارات تیک به چاپ…

13
95,000 تومان