دفتر مدیریت کلاسی1403-1402

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

دفتر ثبت فرایندهای یادگیری و عملکرد دانش ‎آموزان ابتدایی سال تحصیلی 1403-1402 در دفتر مدیریت کلاسی باید اسامی دانش‌آموزان کلاس، مواد درسی و…

96
49,000 تومان

اندازه‌گیری و زمان

بدون امتیاز 0 رای
489,000 تومان

برای مدیریت کلاس مطلوب باید به اصول و مبانی کلاسداری آگاه بود.

در این دوره 21 ساعت حول موضوع چگونگی آمادگی حضور در کلاس و کنترل دانش آموزان و تدریس اثربخش صحبت خواهیم کرد.

0
489,000 تومان

محیط، مساحت و حجم

بدون امتیاز 0 رای
439,000 تومان

برای مدیریت کلاس مطلوب باید به اصول و مبانی کلاسداری آگاه بود.

در این دوره 21 ساعت حول موضوع چگونگی آمادگی حضور در کلاس و کنترل دانش آموزان و تدریس اثربخش صحبت خواهیم کرد.

1
439,000 تومان

مجموعه الگویابی

بدون امتیاز 0 رای
459,000 تومان

برای مدیریت کلاس مطلوب باید به اصول و مبانی کلاسداری آگاه بود.

در این دوره 21 ساعت حول موضوع چگونگی آمادگی حضور در کلاس و کنترل دانش آموزان و تدریس اثربخش صحبت خواهیم کرد.

2
459,000 تومان

چوب کبریت آموزشی

بدون امتیاز 0 رای
145,000 تومان

برای مدیریت کلاس مطلوب باید به اصول و مبانی کلاسداری آگاه بود.

در این دوره 21 ساعت حول موضوع چگونگی آمادگی حضور در کلاس و کنترل دانش آموزان و تدریس اثربخش صحبت خواهیم کرد.

38
145,000 تومان

پاورپوینت‌ ریاضی پنجم.فصل اول

ریاضی سال پنجم دبستان در ریاضی سال چهارم دبستان با خوندن و نوشتن اعداد تا طبقه میلیون آشنا شدید. ر…

5
89,000 تومان

دفتر مدیریت کلاسی1401

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

دفتر ثبت فرایندهای یادگیری و عملکرد دانش ‎آموزان ابتدایی سال تحصیلی 1402-1401 در دفتر مدیریت کلاسی باید اسامی دانش‌آموزان کلاس، مواد درسی و…

332
20,000 تومان